Zakres usług

Pośrednictwo w zakresie sprzedaży lub nabycia spółki prawa handlowego
Zakładanie i rejestracja spółek/fundacji/stowarzyszeń
Postępowania przed Urzędem Regulacji Energetyki
Stała obsługa prawna oraz doradztwo prawne dla Przedsiębiorców
Postępowania rejestrowe, wpis zmian do Krajowego Rejestru Sądowego
Likwidacja podmiotów gospodarczych