Zakładanie i rejestracja spółek /fundacji/stowarzyszeń

Dla naszych Klientów świadczymy pomoc w zakresie doradztwa i przygotowania umowy spółki /statutu/wewnętrznych dokumentów oraz uchwał Zgromadzenia Wspólników. Przygotowujemy Zgromadzenia Wspólników/Fundatorów z uwzględnieniem obowiązujących zasad formalno-prawnych. Działamy szybko i profesjonalnie. Dla zapewnienia kompleksowej obsługi prawnej współpracujemy również z kancelariami notarialnymi i tłumaczami przysięgłymi.