Postępowania przed Urzędem Regulacji Energetyki

Jednym z filarów naszej działalności jest prowadzenie dla naszych Klientów postępowań przed Urzędem Regulacji Energetyki w zakresie udzielenia koncesji, zmiany (w tym rozszerzenie zakresu) oraz postępowań w zakresie nałożenia kary finansowej.
Reprezentujemy Klienta w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki na każdym etapie. Ponadto oferujemy Klientom doradztwo i pomoc prawną w zakresie działalności (funkcjonowania) przedsiębiorstw energetycznych, ich specyfiki i licznych rygorów, wynikających m.in. z ustawy Prawo energetyczne.
Podczas wieloletniej pracy zyskaliśmy wielu stałych Klientów, jak również udowodniliśmy, że jesteśmy w stanie świadczyć usługi wysokiej jakości.
Do każdego prowadzonego postępowania podchodzimy indywidualnie. Swoją skuteczność zawdzięczamy bogatemu doświadczeniu, staranności oraz ogromnemu zaangażowaniu. Dla naszych Klientów prowadzimy postępowania w zakresie udzielenia koncesji na obrót krajowy ( OPC) jak również na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą (OPZ).

Gwarantujemy rzetelność, skuteczność i niezawodność działania.