Polityka Prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej https://kancelaria@lexlegale.pl
2. Właścicielem strony i jednocześnie administratorem danych osobowych jest KANCELARIA LEX LEGALE Joanna Jama – Nazarska, 00-140 Warszawa Aleja Solidarności 113 lok. 38, e-mail: kancelaria@lexlegale.pl.
3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust.1a RODO tj. Pana/Pani zgody. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne.
4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu: umożliwienia nam kontaktu z Państwem w sprawie szczegółów świadczenia usług.
5. Zakres przetwarzanych danych osobowych jest niezbędny do realizacji celów wymienionych w pkt.4.
6. Dane osobowe są zbierane w przypadku korzystania z usługi formularza kontaktowego na stronie internetowej w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną.
W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Klient podaje następujące dane:
– imię i nazwisko
– adres email
– numer telefonu
7. Informuję, że przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do udostępnionych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan również uprawnienie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych oraz prawo do wystąpienia do administratora z wnioskiem o przeniesienie danych. W celu skorzystania z wymienionych praw należy przesłać odpowiednie żądanie na adres kontaktowy podany powyżej.
8. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Pana/Pani dane osobowe dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających ze świadczonych usług i przewidziany w przepisach podatkowych powszechnie obowiązujących.
10.Podanie danych osobowych jest niezbędne do umożliwienia nam kontaktu z Państwem i świadczenia usług. W przeciwnym wypadku Administrator nie będzie mógł się skontaktować.
POLITYKA DOTYCZĄCA COOKIES
1. Niniejsza strona internetowa używa plików cookies (tzw.”ciasteczka”), które zapisywane są przez Kancelaria Lex Legale Joanna Jama- Nazarska w urządzeniu końcowym osoby odwiedzjącej stronę internetową i przeznaczone są do korzystania se strony internetowej LEX LEGALE. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.
2. Pliki cookies (tzw.”ciasteczka”) zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Informacje zbierane za pomocą plików cookies pomagają dostosować oferowane przez nas usługi/produkty do indywidualnych potrzeb osób odwiedzających stronę oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej.
4. Wykorzystujemy dwa typy plików cookies: „sesyjne” i „stałe”.
• pliki cookies sesyjne – są plikami tymczasowymi, które po przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkowania do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
• Pliki cookies stałe – przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu usunięcia przez użytkownika.
5. Mechanizm plików cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych oraz informacji poufnych z komputerów osób odwiedzjących stronę.