Likwidacja podmiotów gospodarczych

Świadczymy pomoc prawną w zakresie likwidacji podmiotu (spółek prawa handlowego, fundacji, stowarzyszeń). Opracowujemy dokumenty oraz nadzorujemy cały proces likwidacji. Gwarantujemy fachowe wsparcie oraz doradztwo.

Legal counsel presents to the client a signed contract with gavel and legal law. justice and lawyer